Start Platform Filantropie Leidschendam-Voorburg

'Samen sterk voor de samenleving'

Serviceclubs, fondsen en de gemeente Leidschendam-Voorburg ontmoeten elkaar in een Platform Filantropie L-V. Filantropie staat voor het leveren van een bijdrage aan meer welzijn voor iedereen. Om de samenwerking te bekrachtigen werd op 4 november 2019 in het Raadhuis een startbijeenkomst gehouden.

Wat doen de serviceclubs en fondsen?

Door het organiseren van acties, zetten serviceclubs, zoals Lions, Rotary, Round Table en Soroptimisten, zich sinds jaar en dag in om geld in te zamelen voor goede doelen in de gemeente. Bij lokale fondsen, zoals Vlietwensen, Van Ravesteyn Fonds, Koepelfonds en Van Stee Stichting, kunnen buurtinitiatieven en cultureel-maatschappelijke organisaties aankloppen voor een financiële bijdrage. Ook personen kunnen bij individuele financiële nood een beroep doen op een fonds namelijk bij het Sociaal Fonds (SSFLV) en het Van Ravesteyn Fonds. Naast deze lokale fondsen doen ook twee regionale fondsen mee aan het Platform Filantropie L-V: Capital Support en Fonds 1818. Zij dragen veel bij aan de goede doelen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Krachtenbundeling

De deelnemende organisaties aan het Platform Filantropie L-V zetten zich in voor de samenleving, soms met soortgelijke acties en doelgroepen. De krachtenbundeling in het platform moet leiden tot meerwaarde. De deelnemers verwachten meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de inwoners. Informatie-uitwisseling kan leiden tot doeltreffender inzet van de deelnemers op een breder terrein van doelen en projecten.

Meer bekendheid

Het platform gaat extra aandacht geven aan het vergroten van de bekendheid van de fondsen en serviceclubs die actief zijn in de gemeente. Het is de bedoeling dat inwoners en organisaties de activiteiten en mogelijkheden van de fondsen en serviceclubs makkelijker zullen vinden, onder andere door gezamenlijke publicaties en het plan voor een gemeenschappelijke website.

Deelnemende organisaties

Capital Support

Fonds 1818

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Koepelfonds

Lionsclub Voorburg

Lionsclub Voorburg Prinses Marianne

Rotaryclub Voorburg

Rotaryclub Voorburg Vliet

Soroptimistclub Voorburg – Rijswijk eo

Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg

Tafelronde 103

Van Ravesteyn Fonds

Van Stee Stichting

Vlietwensen

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rolf Rijkmans (voorzitter) 06-23750860 of Margreet ten Kate (secretariaat) 06-53886990