PERSBERICHTEN ►       FILMPAGINA ►   HISTORIE ►

SCHENK AAN DE VOEDSELBANK

Lionsclub Voorburg coördineert sinds 2012 de Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, het inzamelen van waardepunten die worden ingewisseld tegen pakken koffie voor Voedselbanken Nederland. 

Omdat koffie bijna nooit in het basispakket zit en de Voedselbanken steeds meer cliënten krijgen doen 178 Lionsclubs en bijna alle Voedselbanken aan deze actie mee.

Motto: 'Iedereen een bakkie!'

Het doneren van de waardepunten kan op drie manieren.

1. Deponeer de punten in december in een inzameldoos van de lokale Lionsclub of Voedselbank. De daarmee verkregen pakken komen vervolgens terecht bij de 'eigen' Voedselbank.

2. Gedurende het hele jaar kun je de punten gefrankeerd opsturen naar:

     Lions helpen!

     Postbus 151

     2270AD Voorburg

3. De punten kunnen ook digitaal geschonken worden, zie ►►

 

De pakken koffie die worden verkregen via 2. of 3. worden gelijkelijk verdeeld onder alle aangemelde voedselbanken 

Veel Lionsclubs combineren de actie met het inzamelen van 'Vreemd en oud geld' voor FightforSight om oogoperaties in derdewereldlanden te bekostigen. Zie ►►

Contact: de-actie@lions.nl

 

12e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, december 2023 

Opnieuw meer dan 100 miljoen punten ingezameld.

Ook de 12e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie werd een groot succes, want voor de tweede keer op rij werden meer dan 100 miljoen punten ingezameld.

Op 12 februari 2024 werden deze aan Douwe Egberts overhandigd, waarna Natasja Froger onthulde dat dit 178.000 pakken koffie met een winkelwaarde van meer dan € 700.000 voor Voedselbanken Nederland oplevert.

 

Fotoalbum van de puntenoverdracht ►►

 

Natasja Froger op Instagram ►►

 

2.100 pakken koffie voor Voedselbank Leidschendam-Voorburg.

Gedurende de maand december 2023 hebben de twee Voorburgse Lionsclubs onder het motto ‘Iedereen een bakkie’ weer D.E-waardepunten ingezameld om te verzilveren tegen pakken koffie voor de plaatselijke Voedselbank.

Ondanks dat deze actie al voor de 12e keer werd gehouden was de opbrengst dankzij alle gulle gevers en meewerkende winkeliers beduidend hoger dan die van voorgaande jaren en resulteerde in 2.100 pakken koffie met een winkelwaarde van € 8.400,-.

De koffie is inmiddels door vertegenwoordigers van Lionsclub Voorburg en Lionsclub Voorburg Prinses Marianne overhandigd. Medewerkers van de Voedselbank waren hier erg blij mee, want koffie wordt bijna nooit aangeboden omdat het duur en lang houdbaar is.

In de praktijk komt de donatie er op neer dat de cliënten van de Voedselbank het komende jaar iedere maand 1 pak koffie kunnen krijgen.

Gezien het resultaat wordt de actie weer herhaald en om daar opnieuw een succes van te maken wordt een ieder weer verzocht D.E-punten te bewaren om in december te kunnen doneren.

11e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, december 2022 

Weer record aantal pakken koffie voor Voedselbanken Nederland

 

Op 15 februari 2023 werden de landelijk ingezamelde waardepunten door Jaap Stelling aan Douwe Egberts overhandigd. Dat waren er meer dan ooit: 132.000.000!

Aansluitend onthulde René Froger hoeveel pakken koffie dit voor Voedselbanken Nederland oplevert. Ondanks de forse inflatie ook een record aantal: 210.000.

1.816 Pakken koffie voor Voedselbank Leidschendam-Voorburg

 

11e Douwe Egberts waardepuntenactie ook in Leidschendam-Voorburg weer groot succes.

Sinds 2012 coördineert Lionsclub Voorburg jaarlijks gedurende de maand december een landelijke inzamelingsactie van Douwe Egberts waardepunten om te verzilveren tegen pakken koffie voor de voedselbank. Vanwege het succes gaan verspreid over het hele land steeds meer Lionsclubs en ook Voedselbanken meedoen.

In Leidschendam-Voorburg zamelden de samenwerkende Lionsclubs Voorburg en Voorburg Prinses Marianne totaal 1.091.086 waardepunten in en dat leverde 1.816 pakken koffie op.

De koffie werd door vertegenwoordigers van beide Lionsclubs afgeleverd bij Voedselbank Leidschendam-Voorburg en daar dankbaar in ontvangst genomen.

Omdat koffie lang houdbaar en duur is wordt het zelden aangeboden, maar cliënten van de voedselbank willen ook graag af en toe ‘een lekker bakkie doen’ en dankzij de bijdrage van de Lionsclubs kan men in Leidschendam-Voorburg wat koffie betreft weer even vooruit.

De Lionsclubs en Voedselbank bedanken iedereen die punten heeft gedoneerd en hopen dat de opbrengst van de komende actie in december 2023 weer net zo’n succes wordt en roepen daarom iedereen op hun D.E waardepunten voor dit goede doel te bewaren.

 

10e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, december 2021 

 

10e  D.E waardepuntenactie weer groot succes:

188.000 pakken koffie voor Voedselbanken NL

 

Een kop koffie is voor ruim een miljoen Nederlanders die onder de armoedegrens leven, een product dat een flinke hap uit het beschikbare budget neemt. Ook voor de klanten van de voedselbanken in Nederland is een dagelijks bakje koffie dus niet vanzelfsprekend. Daarom zamelt Lionsclubs Nederland al 10 jaar lang door het hele land waardepunten van Douwe Egberts in, om deze te verzilveren tegen D.E Aroma Rood pakken koffie. De koffiefabrikant verhoogt de opbrengst altijd met 20%. In dit 10-jarig jubileumjaar kon Jaap Stelling van Lionsclubs Nederland daardoor 188.000 pakken koffie overhandigen aan René Froger als ambassadeur van Voedselbanken Nederland.

De jaarlijkse actie van de Lionsclubs vond plaats in december. 150 Lionsclubs en 60 voedselbanken plaatsten, verspreid over het hele land, honderden inzameldozen. Via plaatselijke media was te zien waar deze verzamelpunten waren. Wanneer er geen inzamelpunt in de buurt was, konden mensen hun waardepunten opsturen naar Lionsclubs Nederland. 

Vorig jaar is er onverwacht een recordaantal punten verzameld. We hebben dat dit jaar niet kunnen overtreffen, maar ondanks gesloten verzamelpunten door corona, hebben we toch maar weer 92 miljoen waardepunten weten in te zamelen. Mede doordat mensen het hele jaar door hun punten ook konden doneren via de post en online is het jubileumjaar een succes geworden.’

9e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, december 2020 

 

Nieuw record: 204.000 pakken koffie voor Voedselbanken Nederland.

Gedurende december 2020 en januari 2021 coördineerde Lionsclub Voorburg de 9e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie. Aan deze actie namen 133 Lionsclubs en 60 voedselbanken deel. Ondanks de COVID-19 pandemie werd een recordaantal waardepunten ingezameld: bijna 100.000.000!

Deze punten werden op vrijdag 26 maart 2021 aan Douwe Egberts overhandigd en verzilverd tegen 204.000 pakken koffie, de helft meer dan het record van vorig jaar.

8e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, december 2019 
134.000 Pakken koffie voor Voedselbanken Nederland.
 
7e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, december 2018 

130.000 Pakken koffie voor Voedselbanken Nederland.

Lionsclubs halen record aantal Douwe Egberts waardepunten op!

Tijdens de 7e nationale inzamelactie van Lionsclubs en de Voedselbanken in december vorig jaar werd een record aantal koffiepunten ingezameld. Meer dan 63 miljoen waardepunten werden op Valentijnsdag overhandigd aan Douwe Egberts. De koffiebrander verhoogde dit aantal met een aanzienlijke bonus en bood René Froger, ambassadeur van Voedselbanken Nederland, vervolgens symbolisch 130.000 pakken koffie aan.

Wat 6 jaar geleden begon als een lokaal initiatief van Lionsclub Voorburg is al jaren uitgegroeid tot een grootse nationale happening. Elk jaar worden miljoenen D.E-waardepunten ingezameld en vervolgens bij Douwe Egberts ingewisseld voor pakken koffie ten behoeve van de Voedselbanken. Dit jaar werd een recordaantal van ruim 63 miljoen koffiepunten ingezameld. Ellen van der Linde, marketing manager bij Douwe Egberts: “Koffie verbindt mensen, en dat willen wij bij D.E ook graag. Daarom vinden wij deze actie zo sympathiek en zetten we er graag een behoorlijke bonus bovenop”. De pakken koffie komen ten goede aan Voedselbanken Nederland en zullen in de komende weken worden verdeeld over de diverse vestigingen. René Froger: “Helaas zijn er ook in Nederland nog Voedselbanken nodig. Daarom is dit toch een briljante actie! Hiermee heeft ieder gezin dat aangewezen is op een Voedselbank het hele komende jaar minimaal 1 pak koffie per maand. Dat is toch fantastisch?” Koffie is een ‘eerste levensbehoefte’ en brengt mensen dichter bij elkaar, maar is ook duur en bederft niet. Het komt daardoor maar zelden in het voedselpakket van de Voedselbanken terecht. En wat is er dan mooier dan juist op Valentijnsdag vele medemensen te verblijden met een heerlijk kopje koffie.

Jaap Stelling, lid van Lionsclub Voorburg en coördinator van deze nationale actie: “Ik denk al jaren dat de waardepunten zo langzamerhand wel op zullen zijn, maar ieder jaar verbaas ik me weer. Mensen blijven sparen en gelukkig ook steeds meer voor onze actie. Komende december gaan we zeker weer van start met de 8ste editie ”.

Natuurlijk kunnen de koffiepunten ook het hele jaar door worden gedoneerd via LIONSHELPEN, Postbus 151, 2270 AD Voorburg.

Deze punten zullen gelijkelijk worden verdeeld over alle deelnemende voedselbanken.

 

6e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, december 2017

90.000 Pakken koffie voor Voedselbanken Nederland.

Gedurende de maand december 2017 werd  onder auspiciën van Lionsclub Voorburg de 6e landelijke Douwe Egberts Waardepuntenactie georganiseerd, waarbij Lionsclubs en voedselbanken in het hele land Douwe Egberts Waardepunten inzamelden.

Dat werden er uiteindelijk bijna 44.000.000. Deze punten werden op 15 februari 2018 bij Voedselbank Rotterdam aan Douwe Egberts overhandigd, wat na een royale verhoging met 20% resulteerde in 90.000 pakken koffie voor in totaal 118 voedselbanken / uitdeelpunten.

Overdracht van alle 44.000.000 waardepunten aan Douwe Egberts in 'ruil' voor 90.000 pakken koffie.

V.l.n.r. Henk Foekens, Vb. Nederland; Jessica van Dijk, Douwe Egberts; Jaap Stelling, Lc. Voorburg

Foto: Diny Stelling

5e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, februari 2017

108.500 Pakken koffie voor Voedselbanken Nederland

Lionsclub Voorburg coördineerde gedurende februari 2017 voor de vijfde maal een landelijke inzamelingsactie van Douwe Egberts Waardepunten ten behoeve van pakken koffie voor voedselbanken, ditmaal in nauwe samenwerking met Voedselbanken Nederland.

Uiteindelijk namen 90 Lionsclubs en 40 voedselbanken deel aan de actie die plaatsvond gedurende de hele maand februari en de eerste week van maart.

Op 30 maart 2017 werden in Stompwijk alle 56.781.282 waardepunten overhandigd, waarna Douwe Egberts het totaal met 20% verhoogde wat neerkwam op een donatie van 108.500 pakken koffie aan de voedselbanken.

Veel Lionsclubs hebben de actie gecombineerd met het inzamelen van 'oud en vreemd geld' tbv. de Stichting Lions Werkgroep Blinden.

Herbert Verseveldt, de coördinator van deze werkgroep, nam bij de overdracht in Stompwijk ruim 600 kg oud en vreemd geld ontvangst ter waarde van    € 30.000, goed voor 2.000 oogoperaties in derdewereldlanden.

Fotoalbum ►

 

4e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, december 2015

107.500 Pakken koffie voor Voedselbanken Nederland.

Fotoalbum ►

3e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, december 2014

120.000 Pakken koffie voor Voedselbanken Nederland.

Fotoalbum ►

 

2e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, december 2013

100.000 Pakken koffie voor Voedselbanken Nederland.

Fotoalbum ►

1e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, december 2012

5.500 Pakken koffie voor Voedselbanken Nederland.