Vredesposterwedstrijd van Lions Clubs International

De Lions Clubs International Peace Poster Contest (Vredesposterwedstrijd) is een internationale tekenwedstrijd die kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar aanmoedigt om op creatieve wijze uit te drukken wat vrede voor hen betekent. De wedstrijd stelt de tekenaars in staat om hun unieke beeld van vrede met anderen te delen, zodat we allemaal een grotere tolerantie en internationaal begrip kunnen hebben.

Sinds de start in 1988 hebben miljoenen kinderen over de hele wereld deelgenomen aan de wedstrijd, sinds 1994 ook in Nederland. Lionsclubs kunnen deze tekenwedstrijd organiseren bij lokale scholen of jeugdgroepen.

Wereldwijd doen elk jaar zo’n 500.000 kinderen mee in ca. 190 landen. De Nederlandse winnaar is aan het eind van het jaar bekend, wordt in maart gehuldigd en dingt vervolgens net als de andere nationale winnaars mee naar de hoofdprijs van $5000,- plus een reis naar New York en het VN-hoofdkwartier. Daarnaast zijn er nog 24 prijzen van $500,- .

Zie voor de wereldwinnende posters van de afgelopen jaren ►

Zie ook LION Magazine zomer 2020 ►

 

 

Peace Poster Contest 2020-2021

Bijna alle basisscholen in Voorburg hebben meegedaan aan de Lions International Vredesposterwedstrijd 2020-2021, met als thema ‘Elkaar Helpen Geeft Vrede’.

Er deden 13 groepen 8 van Nieuw Vreugd en Rust, St Maartens, De Vijverhof, De Driemaster, Groen van Prinsterer, Professor Casimir, De Lusthof en Cascade mee, bij elkaar ruim 400 leerlingen.

Deze wedstrijd wordt elk jaar in ruim 190 landen, dus vrijwel wereldwijd, gehouden met 600.000 leerlingen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar. Hierbij drukken de kinderen uit wat vrede voor hen betekent, waardoor zij meer begrip krijgen voor elkaar en voor andere volkeren en culturen. In Voorburg organiseerden de Lionsclubs Voorburg en Prinses Marianne deze wedstrijd.

In elke groep werden de drie beste tekenaars in de week voor de herfstvakantie door een vakkundige jury gehuldigd.

De twee mooiste posters van elke groep werden geëxposeerd in de bibliotheek in Voorburg vanaf de herfstvakantie, maar de expositie moest wegens corona-maatregelen worden beëindigd.

De eind-jury heeft inmiddels de drie beste posters geselecteerd en de winnaars zijn 13 november 2020 op hun school gehuldigd.

De drie winnende tekeningen dingen mee naar de beste van Nederland. Die poster gaat samen met de winnende posters van de andere deelnemende landen naar New York voor de beste van de wereld. Die hoofdprijs is 5.000 dollar en een reis met 2 begeleiders naar het VN-Hoofdkwartier in New York voor de prijsuitreiking.

Winnende tekeningen Voorburg:

1e prijs:

Vicky Bus

Lusthofschool

2e prijs:

Dunya van Beem

Lusthofschool

3e prijs:

Miwensa Grootveld

De Cascade

 

Op 12 oktober 2020 vond de eerste jurering op de scholen plaats.

Op 16 oktober 2020 zijn de winnende tekeningen opgehangen in de biblioteek

 

Overzicht van de winnende tekeningen van alle deelnemende scholen in Voorburg

 

Peace Poster Contest 2019-2020

Spannende finale Lions Vredesposterwedstrijd in Voorburg

Ook dit jaar was het weer spannend tijdens de plaatselijke finale van de Lions Clubs International Vredesposterwedstrijd, georganiseerd door Lionsclub Voorburg en Lionsclub Voorburg Prinses Marianne. In de Bibliotheek aan de Vliet, die dit jaar haar 100 jarige bestaan viert, werden op vrijdagmiddag 1 november de winnaars bekend gemaakt.

De vakjury gevormd door de wethouder van onderwijs, Juliette Bouw, tevens voorzitter van de jury, Frans Kokshoorn en Jolanda van der Elst, beiden kunstenaar, en Jacqueline van Munster van Bibliotheek aan de Vliet, had de moeilijke taak om uit 30 posters de winnende poster te bepalen. Na veel wikken en wegen is dat gelukt. De jury die naar originaliteit, uitbeelding van het thema en kunstzinnigheid keek, heeft de poster van Alex Bruinsma van de Vijverhof school uitgekozen als winnaar van de vakjuryprijs.

Tijdens de expositie van de vredesposters kon iedereen in de bibliotheek stemmen op zijn of haar favoriete poster. Meer dan 600 stemmen moesten worden geteld om uiteindelijk te bepalen wie de winnaar van de publieksprijs zou worden. De meeste stemmen voor deze prijs gingen naar Mea Zuliani van de Sint Maartensschool.

Tijdens de bekendmaking van de winnaars zaten de tekenaars van de posters vol spanning in een grote kring. Er waren veel andere kinderen en volwassenen aanwezig om hen te steunen. Lion Bob Wesselius: “Wereldwijd doen ruim 500.000 kinderen in 200 landen mee. Het thema van dit jaar luidt: Journey of Peace, de Reis van Vrede.”

Na de bekendmaking van de winnaars door wethouder Juliette Bouw namen deze vol trots hun prijs in ontvangst, een prachtige tekendoos. Tot slot feliciteerde de wethouder hen van harte en er klonk een groot applaus voor zowel Alex als Mea. De twee winnende vredesposters doen mee aan de volgende ronde: de wedstrijd van alle andere winnende posters in het Lionsdistrict 110AZ. Later wordt uit de tekeningen van de zes districtswinnaars de winnaar van heel Nederland aangewezen.

Deelnemers van de Vredesposterwedstrijd 2019-2020 in Voorburg waren scholieren van groep 8 van Nieuw Vreugd en Rust, Sint Maartensschool, De Vijverhof, De Driemaster, Groen van Prinsterer, Professor Casimirschool, De Lusthofschool, Cascade en Pius X.

 

Voor foto's van de jurering op drie scholen door Lionsclub Voorburg zie ►►

Voor foto's van de eindjurering  zie ►► .

 

 

Peace Poster Contest 2018-2019

Thema: KINDNESS MATTERS, AARDIG ZIJN HELPT

Finale jurering in Bibliotheek aan de Vliet

Op woensdag 31 oktober 2018 was de lokale finale, in aanwezigheid van de tekenaars, ouders, oma’s en opa’s, jury, docenten, medeleerlingen, genodigden en de pers.

Winnaar van de Vakjuryprijs werd Mylène Steurink, Prof. Casimirschool met tekening no.1 en winnaar van de Publieksprijs was Lizzy Texidor, Lusthofschool, met tekening no.11.

Wethouder Juliette Bouw, voorzitter van de jury, overhandigde de prijzen aan de winnaars. Hun vredesposters doen nu mee aan de volgende ronde: de wedstrijd van alle posters voor heel Nederland in januari 2019. Tijdens de Lions VN-dag in maart 2019 wordt de landelijk winnaar in het zonnetje gezet. De winnende poster zal daarna ook te zien zijn op de landelijke Lionswebsite ► . De landelijk winnaar doet vervolgens mee aan de grote wereldwijde finale.

Voor foto's van de lokale finale in Bibliotheek aan de Vliet zie hier ►

Jurering op scholen

Op donderdag 18 oktober 2018 zijn onder auspiciën van Lionsclub Voorburg door een zeer deskundige jury de winnende tekeningen op de Driemaster en Vijverhofschool aangewezen.

Voor fotoreportage hiervan zie ►

 

 

Peace Poster Contest 2017

Finale vredesposterwedstrijd VREDE HEEFT DE TOEKOMST

Voor een fotoreportage van de prijsuitreiking zie ►

 

Jurering op de scholen.

Op vrijdag 13 oktober 2017 zijn onder auspiciën van Lionsclub Voorburg door een wederom zeer deskundige jury op drie verschillende scholen de ingezonden tekeningen van 7 verschillende groepen beoordeeld.

Voor een fotoreportage van deze jurering zie ►