Vredesposterwedstrijd 2023

Thema: 'Durf te dromen!'

De komende weken gaan veel groepen van Voorburgse basisscholen weer meedoen aan de door Lions Clubs International georganiseerde vredesposterwedstrijd.

Per groep zijn er twee winnaars en de winnende tekeningen worden vanaf 27 oktober getoond in de Bibliotheek aan de Vliet, Julianabaan te Voorburg.

Op 10 november wordt bekendgemaakt welke tekening de juryprijs en welke de publieksprijs heeft gewonnen.

Vanaf 27 oktober kan er ook dit jaar weer digitaal gestemd worden via een link op deze pagina.

 

 

Spannende finale Vredesposterwedstrijd 2022

Na de zomervakantie is op veel basisscholen in Voorburg weer voor de Lions International Vredesposterwedstrijd getekend, met dit jaar als thema:  ‘Leid met je hart’. Er deden 12 groepen acht van de basisscholen Nieuw Vreugd en Rust, Sint Maarten, Vijverhof, Driemaster, Groen van Prinsterer, Professor Casimir en Lusthof mee, bij elkaar ruim 350 leerlingen.

Deze wedstrijd wordt elk jaar wereldwijd georganiseerd met 600.000 deelnemers in de leeftijd van 11 tot 13 jaar. Hierbij drukken de kinderen uit wat vrede voor hen betekent, waardoor zij meer begrip krijgen voor elkaar en voor andere volkeren en culturen. In Voorburg organiseren Lionsclub Voorburg en Lionsclub Voorburg Prinses Marianne deze wedstrijd.

De twee mooiste posters van elke groep werden geëxposeerd in de bibliotheek in Voorburg vanaf de herfstvakantie tot de spannende finale op vrijdag 11 november. Twee prijzen vielen te verdienen: de publieksprijs en de vakjuryprijs. Voor de publieksprijs kon op deze expositie een stembiljet worden ingevuld waarop de stemmer zijn/haar favoriete poster vermeldt. Dit jaar kon voor het eerst ook elektronisch gestemd worden (voorburg.lions.nl) en van die mogelijkheid is ruim gebruik gemaakt. Het tellen van de stemmen was een nek-aan-nekrace met uiteindelijk Desta Codfried van de Sint Maartensschool als winnaar van de publieksprijs.

De vakjuryprijs werd toegekend door een jury bestaand uit de wethouder van onderwijs Jeffrey Keus, de directeur van de Bibliotheek aan de Vliet Gerard Hendriks en kunstenaar Marijke Pel. Deze vakjury had veel moeite om de beste poster met als drie criteria: uitbeelding van het thema, posterwaardigheid en gebruikte techniek te selecteren. Na een diepgaande discussie heeft de jury de poster van Lucille Lobaton van de Driemaster als beste aangewezen. Beide winnaars, kunstenaars in spé, kregen als prijs een goed gevulde tekendoos om hun kunsten verder te ontwikkelen.

Hun posters dingen nu mee naar de beste poster in het district en die poster dingt vervolgens mee naar de beste poster van Nederland. De winnende Nederlandse poster gaat samen met die van alle andere deelnemende landen naar Lions Clubs International te Oak Brook USA voor de verkiezing van de beste poster van de wereld. De eerste prijs is 5.000 dollar en een reis met 2 begeleiders naar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, daarnaast zijn er nog 24 prijzen van 500 dollar te winnen.

De winnaars Desta Codfried en Lucille Lobaton

Zie voor de wereldwinnende posters van de afgelopen jaren ►