Spannende finale Lions Vredesposterwedstrijd 2021

Ook dit jaar was het weer spannend tijdens de finale van de Lions International Vredesposterwedstrijd, georganiseerd door Lionsclub Voorburg en Lionsclub Voorburg Prinses Marianne. In de Bibliotheek aan de Vliet werden op vrijdagmiddag 12 november de winnaars bekend gemaakt.

De vakjury, gevormd door Juliette Bouw, wethouder onderwijs tevens voorzitter van de jury, Jolanda van der Elst, kunstenares, en Jacqueline van Munster van Bibliotheek aan de Vliet, had de zware taak om uit 23 posters de winnende te bepalen, wat na veel wikken en wegen is gelukt. Men keek naar originaliteit, uitbeelding van het thema en kunstzinnigheid en zo werd de poster van Valerie Coesmans van de Nieuw Vreugd en Rustschool uitgekozen als winnaar van de vakjuryprijs.

Tijdens de expositie van de vredesposters kon iedereen in de bibliotheek stemmen op zijn of haar favoriete poster. Meer dan 460 stemmen werden door de Lions geteld om uiteindelijk te bepalen wie de winnaar van de publieksprijs zou worden. De meeste stemmen voor de publieksprijs gingen naar Faith van Daalen van de Prof. Casimirschool.

Het was spannend of de uitreiking vanwege corona nog door kon gaan, maar met mondkapjes op en 1,5 m afstand voor de volwassenen was het goed te doen.

Tijdens de bekendmaking van de winnaars zaten de tekenaars van de posters vol spanning in een grote kring. Er waren enkele andere kinderen en volwassenen aanwezig om hen te steunen. Lion Bob Wesselius: “Wereldwijd doen ruim 500.000 kinderen in 200 landen mee. Het thema van dit jaar luidt: ‘We Are All Connected, We Zijn Allemaal Verbonden’. De deelnemers moeten hun gedachten bij dat thema in beeld uitdrukken zonder het gebruik van letters en cijfers. Een moeilijke opgave dus.”

Na de bekendmaking van de winnaars door wethouder Juliette Bouw namen de twee winnaars vol trots hun prijs in ontvangst: een prachtige tekendoos. Tot slot feliciteerde de wethouder hen van harte en er klonk een groot applaus voor zowel Valerie als Faith. De twee winnende vredesposters doen nu mee aan de volgende ronde: de wedstrijd van alle posters voor heel Nederland.

De bijna 400 deelnemers van de Vredesposterwedstrijd in Voorburg zijn scholieren van groep 8 van Nieuw Vreugd en Rust, Sint Maartensschool, De Vijverhof, De Driemaster, Groen van Prinsterer, Professor Casimirschool, De Lusthofschool en Cascade.

 

 

Bijna alle basisscholen in Voorburg hebben meegedaan aan de Lions International Vredesposterwedstrijd 2021, met als thema ‘WE ZIJN ALLEMAAL VERBONDEN’.

Er deden 12 groepen 8 van Nieuw Vreugd en Rust, St Maartens, De Vijverhof, De Driemaster, Groen van Prinsterer, Professor Casimir, De Lusthof en Cascade mee, bij elkaar bijna 400 leerlingen.

Deze wedstrijd wordt elk jaar in ruim 190 landen, dus vrijwel wereldwijd, gehouden met 600.000 leerlingen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar. Hierbij drukken de kinderen uit wat vrede voor hen betekent, waardoor zij meer begrip krijgen voor elkaar en voor andere volkeren en culturen. In Voorburg organiseerden de Lionsclubs Voorburg en Prinses Marianne deze wedstrijd.

In elke groep werden de drie beste tekenaars in de week na de herfstvakantie door een vakkundige jury gehuldigd.

De twee mooiste posters van elke groep zijn geëxposeerd in de bibliotheek in Voorburg, alwaar het publiek op zijn/haar favoriete poster kan stemmen ,

Op 12 november vindt in de bibliotheek om 16 uur de prijsuitreiking plaats van de juryprijs en de publieksprijs.

Deze twee winnende tekeningen dingen mee naar de beste van Nederland. Die poster gaat samen met de winnende posters van de andere deelnemende landen naar New York voor de beste van de wereld. Die hoofdprijs is 5.000 dollar en een reis met 2 begeleiders naar het VN-Hoofdkwartier in New York voor de prijsuitreiking.

 
 

Vredesposterwedstrijd van Lions Clubs International

De Lions Clubs International Peace Poster Contest (Vredesposterwedstrijd) is een internationale tekenwedstrijd die kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar aanmoedigt om op creatieve wijze uit te drukken wat vrede voor hen betekent. De wedstrijd stelt de tekenaars in staat om hun unieke beeld van vrede met anderen te delen, zodat we allemaal een grotere tolerantie en internationaal begrip kunnen hebben.

Sinds de start in 1988 hebben miljoenen kinderen over de hele wereld deelgenomen aan de wedstrijd, sinds 1994 ook in Nederland. Lionsclubs kunnen deze tekenwedstrijd organiseren bij lokale scholen of jeugdgroepen.

Wereldwijd doen elk jaar zo’n 500.000 kinderen mee in ca. 190 landen. De Nederlandse winnaar is aan het eind van het jaar bekend, wordt in maart gehuldigd en dingt vervolgens net als de andere nationale winnaars mee naar de hoofdprijs van $5000,- plus een reis naar New York en het VN-hoofdkwartier. Daarnaast zijn er nog 24 prijzen van $500,- .

Zie voor de wereldwinnende posters van de afgelopen jaren ►