Lionsclub Voorburg blijft Voorburg mooier maken.

Ook in 2022 maakt Lionsclub Voorburg het leven van veel Voorburgers weer een beetje mooier door met geld, kennis en inzet een aantal goede doelen voor elkaar te krijgen. 

Onze hulp aanvragen

Iedereen kan een verzoek om hulp indienen bij Lionsclub Voorburg. Dat kan eenvoudig met het aanvraagformulier hieronder. Het kan gaan om geld, advies, organisatiekracht, operationele hulp bij een project of een combinatie hiervan. Hoe concreter de aanvraag, hoe makkelijker het voor ons is om deze goed te beoordelen.

Lionsclub Voorburg heeft een speciale Goede Doelen Commissie die alle binnengekomen aanvragen beoordeelt en afweegt. Dat gebeurt twee keer per jaar, in de maanden mei en oktober. De Goede Doelen Commissie adviseert de ledenvergadering van Lionsclub Voorburg. Daar wordt uiteindelijk besloten welke goede doelen we steunen.

Criteria

Bij de beoordeling weegt Lionsclub Voorburg de volgende elementen nadrukkelijk mee:

Lokale impact: Hoe groter de positieve invloed van een project op de Voorburgse samenleving en hoe meer Voorburgers van het project profiteren, hoe beter.

Organisatiekracht: Is er een concreet en geloofwaardig plan om het project uit te voeren? Kan de organisator bogen op een sterk ‘track-record’? Is er een duidelijke projectbegroting? Heeft de organiserende partij een ANBI- of ander kwaliteitskeurmerk? Zijn er jaarverslagen beschikbaar? Wordt er goed samengewerkt met andere relevante instanties?

Urgentie: Is er een duidelijke vraag of nood in de samenleving waarvoor het initiatief aantoonbaar bijdraagt aan de oplossing?

Zijn wij nodig? Is Lionsclub Voorburg echt nodig om het project mogelijk te maken? Zijn wij de logische partij om te helpen? Of zijn er wellicht andere instanties of fondsen die meer voor de hand liggen om het initiatief te sponsoren?

Wanneer u op deze punten overtuigende argumenten heeft waarom de Lionsclub Voorburg uw project zou moeten steunen, dan zien wij uw aanvraag graag tegemoet!

U kunt uw aanvraag hier indienen. Wij sturen u een bevestiging wanneer wij uw aanvraag goed hebben ontvangen en laten u dan meteen weten of er aanvullende informatie nodig is voor onze beoordeling.

Wanneer u uw aanvraag vóór 1 mei indient, hoort u in de maand juli van ons of wij uw verzoek kunnen honoreren. Als u vóór 1 oktober indient krijgt u in de maand december uitslag.

Lionsclub Voorburg schenkt ongeveer €15.000,- per jaar aan goede doelen. Een overzicht van de belangrijkste projecten die we mogelijk hebben gemaakt vindt u hier.

 

Aanvraagformulier ►